Måsälven

Måsälven flyter genom tre länder – Ala Rike, Granland och Dalhem – och klyver Norra världen i två. Den flyter från Lomsjön i nordöst till Storljuse i sydväst, och ringlar på vägen förbi en rad städer. Förutom Rikets huvudstad Norrdala och Dalhems huvudstad Dorrnoch passerar älven även bland annat Broby och Granport i Riket; Kronebo, Västerköping, Älvsvik och Vinga i Granland samt Vadköping, Strandvik och Björnträsk i Dalhem.

Via bifloder går det att ta sig till praktiskt taget varje större stad i Norra världen och stora delar av året är älven lugn nog för att det ska vara möjligt att resa både upp- och nedströms på flera sträckor. Här och var är älven för klippig eller för ström för att gå att navigera på vilket gör båtresor längs hela älven omöjliga i allt utom båtar små nog att bära förbi vattenfall och strömmar. Trots detta är Måsälven den i särklass viktigaste handelsleden i Norra världen och varje år transporteras tusentals ton varor upp och ner längs älven i båtar och på enklare pråmar. Oräkneliga mängder timmer flottas nedströms varje år från Vita Skogen till de skogsfattiga delarna av Dalhem.

Kulturellt binder Måsälven ihop den måsländska kulturen, och är även en viktig näring för måslänningarna – som ibland kallas just älvens folk eller älvens barn – och älven är en viktig symbol i deras sånger och berättelser.