Finkströmmen

Finkströmmen är ett årstidsbundet vattendrag som strömmar från Lomsjön, via Rovköping, till Finksjön. Finkströmmens nedre lopp, från strax ovanför Rovköping, är farbar för båttraffik året runt, men det övre loppet, från Lomsjön strax ovanför Norrdala, blir bara farbart när Lomsjön når sitt absoluta högsta läge, vilket normalt infaller på våren. Detta innebär att Finkströmmen varje år blir en tillfällig men väldigt viktig farled som förbinder Rikets två största städer, som annars förlitar sig på långsammare marktransporter.