Lajvet

En liten måsländsk by längs med älvens strand. “Vinga” enligt de gamla kartor som funnits på Blockby Universitet, “Färjeläge 4” enligt den Granländska administrationen, “Korpvinga” i dagligt tal. Byn är numera reducerad till sitt befästa färjeläge, att kalla det ett fort är generöst, men det är svåra tider. Byns alla ursprungliga invånare har sedan länge mött Gud.

Här styr en ensam byråkrat – en väbel – med en handfull rättskårister över en strid ström måsländska flyktingar. En granländsk administratör med en hopplös uppgift, att fördela den lilla mat som finns, skeppa vidare de människor som bör komma in i Granland, sortera bort resten. Detta kommer snart verka obetydligt; för längs med den långa vägen marscherar väpnat folk med krav lika obevekliga som omöjliga. Runt en kärngrupp deserterade Granländska soldater har en brokig skara samlats, med lika brokiga motivationer men med ett gemensamt mål: Korpvinga måste falla.

Många flyr krig och svält och hoppas på bättre lycka i södern. Väbeln har heller inte varken råd eller lust att vara nogräknande med vilka hen allierar sig med.

Vilka är de arma själarna som idag kallar Korpvinga sitt hem?

Många är de som tänker att folk med spjut sällan går hungriga länge. De som förr varit fiender kan bli bundsförvanter när nöden, hämnden eller Gud så kräver.

Vilka har samlats i den annalkande hären?

 

Korpvinga är ett lajv i Ordaveskampanjen av Föreningen Granland. Korpvinga är ett lajv om en flyktingförläggning under belägring. Ett lajv med teman som flykt, våld, hunger, desperation och religion. Det är ett lajv där våld är ett verktyg för handlingen och inte ett egenmål. Samtidigt erbjuder lajvet den sällsynta möjligheten att få slåss om ett fort. Korpvinga erbjuder till slut också stora möjligheter för er deltagare att bestämma vilka koncept och grupper som finns på lajvet.

 

Alla tidigare etablerade koncept ryms och många av fiktionens kulturer står helt outforskade. Är ni Måslands Enade Här med vapenrockar i sjalernas färger? Är ni soldater från Borike, Södradal, Vråkland eller Dalhem? Inhyrda? Edsvurna? Gudssända? Frivilligkårer? Desperata? Deserterade?

23-29 Juli 2018 är ni välkomna till den lilla sjön Ösaren utanför Stråssa.

där Korpvingas öde ska skrivas.