Om Granland

Föreningen Granland är en lajvförening med säte i Stockholm som främst arrangerar lajv i Granlandskampanjen. Lajven har varierande settings, men återkommande teman som socialrealism, religiöst förtryck, krig och rasism baserad på inlajvattribut.

Föreningen

Föreningen Granland är ansluten till spelhobbyförbundet Sverok. Sverok är ett ungdomsförbund med syfte att stötta föreningar som sysslar med olika typer av spelkultur – från lajv och rollspel till brädspel, e-sport och cosplay. Föreningen har hjälpt till att arrangera lajv och workshops kopplade till andra kampanjer än Granlandskampanjen, exempelvis grupper i Krigshjärtakampanjen, lajvet Gudars Skymning med mera.

Granlandskampanjen

År 2007 hölls lajvet Uvudden, arrangerat av Matilda Utbult, samt två mindre lajv i samma värld. Uvudden utspelade sig i landet Ala Riket, och under lajvet startade ett krig med grannlandet Granland, utan att det var planerat av arrangörerna. Detta sidospår kom att få en uppföljare sommaren därpå, när Hampus Ahlbom och Felix Antman Debels arrangerade krigslajvet Granland, ett socialrealistiskt low fantasy lajv med inspiration från Krigshjärtakampanjen.

Granland följdes av en lång serie små och stora lajv som kretsade till den väpnade konflikten mellan Ala Rike och Granland, samt de religiösa och politiska konflikter som utgjorde krigets grund. Den berättelse som vävs av lajven i kampanjen behandlade teman som industrialisering, kolonialism, rasism och radikalisering. Många historiska och samtida konflikter speglas i konflikten mellan det alltmer industrialiserade och sekulära Granland och det teokratiska Ala Rike. Offer för båda sidor är måslänningarna, ett kolonialiserat folk som bor i de landområden Granland och Riket krigar om.

Världen som granlandskampanjen utspekar sig i kallas Ordavesvärlden, döpt efter den förhärskande religionen Ordaves, och det har gjorts flera lajv i världen av andra föreningar än Granland.

Samarbeten

Föreningen Granland samarbetar med studieförbundet Studiefrämjandet, och har genom åren fått bidrag både från förbundet Sverok och från Sveroks stockholmsdistrikt. Aktiviteter kring storlajv har även fått stöd från Stockholms Stad, föreningen Prylkompaniet mfl. Gröna Drakens Lajvförening har arrangerat flera av kampanjens som utvecklat och gestaltat den måsländska kulturen, framförallt Södra Riket 1 & 2.