Bli medlem

Föreningen Granland är en allmännyttig förening som syftar till att främja lajv och lajvhobbyn. Vem som helst kan bli medlem, och ju fler vi är desto lättare är det för oss att arrangera våra lajv och stötta nya  lajvarrangörer.

Som medlem får du reducerad deltagaravgift i vissa arrangemang, du kommer bjudas in till föreningens aktiviteter, och får rösträtt på årsmötet som bestämmer vad föreningen ska göra med sin tid och sina pengar.

Varje år bestäms en medlemsavgift, 2018 var denna  0kr och styrelsens förslag på medlemsavgift 2019 är 0kr.

Avdelningar

Föreningen Granland är indelad i flera avdelningar. Som medlem i en av våra avdelningar är du automatiskt medlem i huvudföreningen också. Vi är organsierade på detta vis för att kunna gruppera oss efter intressen eller specifika arrangemang, samt för att de avdelningar som har en majoritet ungdomar (under 26) är berättigade till bidrag från Sverok. Avdelningar med en majoritet över 26 är inte berättigade till dessa bidrag. Just nu har föreningen en aktiv ungdomsavdelning och en aktiv avdelning för de över 26.

Härfågeln – för de födda 1993 eller tidigare. Har ett långsiktigt mål om att organisera en armborstklubb, samt samlar de som deltagit i föreningens arrangemang. Bli medlem

Koltrasten – för de födda 1994 eller senare. De flesta medlemmar har gått på något mindre scenario-arrangemang, exempelvis Manligt/Kvinnligt eller GranCon. Bli medlem

Du kan också bli medlem i enbart huvudföreningen HÄR.