Duvköping

Duvköping är inte bara södra Granlands och därmed hela landet Granlands huvudstad utan även historiskt säte för staten armén prästerskapet riksrådet och kungaparet. Samlingen av dessa fem institutioner på samma plats är det som gett staden dess pompiga karaktär. staden är organiserad och välbyggd med kvarters och stadsdelsindelning breda stenlagda vägar i ett välutvecklat vägnät och världens mest avancerade infrastruktur med kloaksystem och statsskötta gatlyktor. duvköping består av två sektioner – innerstaden och ytterstaden där innerstaden är välbevakad organiserad och innesluten i en ringmur medans ytterstaden är oorganiserad med få stenlagda vägar och endast omsluten av en enkel träpalissad. i innerstadens centrum ligger slottet och dess byggnader stadens alla vägar leder fram till dessa tre magnifika marmorbyggnader som inhyser borgmästarparets lokaler statens kontor riksrådet och kungaparets privata bostad. ett kvarter bort ifrån slottet ligger Granlands prästerskaps centraltempel en fantastisk byggnad formad som en ägghalva med ett högt kupoltak. den viktigaste byggnaden i hela duvköping är däremot duvborg en gigantisk stenborg som sitter ihop med den norra ringmuren och når nästan fyrtio meter i höjd. duvborg är centrum för all militär aktivitet i hela landet dessutom inhyser den Granlands viktigaste officersakademi: duvköpings militärakademi. trots innerstadens mycket vackra utseende och stora öppna ytor sker nästan all handel i ytterstadens trånga gränder och gyttjiga torgplan. det här kommer sig av att tullarna för att föra in hästar oxar och vagnar i innerstaden är mycket höga på grund av borgmästarparets önskan att hålla innerstaden ren och fräsch. så när någon utav stadens 95 000 invånare vill bevista bondemarknaden eller köpa bruksföremål måste de nästan alltid gå ut i ytterstaden.