Lajven

Sommaren 2018 anordnar Föreningen Granland sitt nästa storlajv: Korpvinga

Granlandskampanjen

År 2007 hölls lajvet Uvudden, arrangerat av Matilda Utbult, samt två mindre lajv i samma värld. Uvudden utspelade sig i landet Ala Riket, och under lajvet startade ett krig med grannlandet Granland, utan att det var planerat av arrangörerna. Detta sidospår kom att få en uppföljare sommaren därpå, när Hampus Ahlbom och Felix Antman Debels arrangerade krigslajvet Granland, ett socialrealistiskt low fantasy lajv med inspiration från Krigshjärtakampanjen.

Granland följdes av en lång serie små och stora lajv som kretsade till den väpnade konflikten mellan Ala Rike och Granland, samt de religiösa och politiska konflikter som utgjorde krigets grund. Den berättelse som vävs av lajven i kampanjen behandlade teman som industrialisering, kolonialism, rasism och radikalisering. Många historiska och samtida konflikter speglas i konflikten mellan det alltmer industrialiserade och sekulära Granland och det teokratiska Ala Rike. Offer för båda sidor är måslänningarna, ett kolonialiserat folk som bor i de landområden Granland och Riket krigar om.

Världen som granlandskampanjen utspekar sig i kallas Ordavesvärlden, döpt efter den förhärskande religionen Ordaves, och det har gjorts flera lajv i världen av andra föreningar än Granland.