Som deltagare på Kråkbo under Klacken spelar du antingen en idealistisk student från universitetet i Näbbeborg eller en enkel bonde eller lantarbetare från Kråkbo som mer eller mindre frivilligt dragits in i revolutionen. Om du har någon annan rollidé så går det bra att maila arrangören och presentera din idé.

Förutom lajvet egentliga deltagare så behöver vi också en talrik B-styrka som gestaltar de rättskårister med förstärkningar som försöker slå ner upproret, och gör andra inspel från omvärlden. Är du intresserad av att ingå i B-styrkan, kontakta arrangören.

Studenterna

Studenterna är anhängare av den revolutionära rörelse som vill störta väbelsväldet och återupprätta ett regentpar som styr landet för folkets bästa. De har sedan några veckor lämnat sina studier och reser runt på landsbygden för att uppmana befolkningen till uppror. Det har gått sådär, ibland ha de tagits emot med öppna armar, men ofta är folket misstänksamt och menar att de inte vill ha mer bråk och stridigheter. Väblarnas järngrepp om landet sitter tydligen hårt! Men skam den som ger sig, förr eller senare kommer de frön ni sår att växa och folket att resa sig.
Ni har hört att rättskåren är på jakt efter er, men hittills har ni lyckats undvika konfrontationer. Men om de skulle dyka upp tänker ni inte ge er utan strid, utan är beredda att slåss för er sak. Kanske är det till och med bra, då skulle ni ge folket ett exempel att ta efter.
Studenterna är inte en homogen grupp.  De har sökt sig till den revolutionära rörelsen av olika anledningar, från idealism till äventyrslystnad eller frustration. Inom rörelsen finns det också många åsikter om hur revolutionen ska gå till och hur det nya Granland ska formas efter att väblarna störtats. Läs mer om studentrörelsen under Fiktion.

Kråkboborna

Under gårdagen har studenterna knackat på i alla traktens gårdar och uppmanat folket att samlas vid de gamla värdshuset vid landsvägen. En liten skara har slutit upp, men många har varit kloka nog att stanna hemma. Men du är en av dem som står där denna förhoppningsvis vackra aprildag. Är du beredda att kasta oket och gå i strid så fort du får chansen, vill du hellre avvakta eller är du tvärtom där för att uppmana till lugn och försiktighet? Är du där som representant för din gård eller har du gått dit mot resten av familjens vilja? Oavsett vad så kommer du att dras in i revolutionen när det hettar till!

Konflikter

Det finns stora möjligheter att skapa konflikter inom gruppen som reser upprorsfanan i Kråkbo. Mellan studenterna skiljer sig synen på revolutionens mål och medel, och personliga konflikter kan flamma upp. Vem är en äkta, hängiven revolutionär och vem är bara en privilegierad posör? Och är inte studenterna vid administrativa fakulteten lite väl väbelstrogna?
Kråkboborna å sin sida kan ha helt olika syn på studenterna. Har de kommit som frälsare, eller har de precis störtat bygden i olycka? Gammalt groll mellan gårdarna kan komma upp till ytan, och ryktas det inte om att någon i trakten gärna tjallar för väblarna för att sko sig själva?

Att tänka på när du skapar en roll

Studenter – varför har du anslutit dig till rörelsen? Är du genuint intresserad av folkets bästa eller hoppas du på en bättre position i det nya samhället? Tror du verkligen på revolutionen eller tycker du innerst inne att den är en hopplös dröm? Är du beredd att dö för vad du tror på, eller skulle du ta chansen att smita iväg i ett trängt läge? Ser du revolutionen som ett romantiskt äventyr, eller är du ung och arg och vill bara slå nån på käften?

Kråkbobor – varför väljer du att gå till värdshuset för att lyssna på studenterna? Har du hoppats på att de skulle dyka upp eller hade de gärna fått hålla sig borta? Stödjer du deras sak men vill gå försiktigt tillväga, eller inser du att hela idén med en revolution är hopplös? Går du rentav till värdshuset för att tala förstånd med ungdomarna och förmå dem att söka sig någon annanstans?