Här förklaras en del ord som förekommer i övriga texter. Förklaringarna är korta och förenklade, mer utförliga beskrivningar av världen finns på Granlandskampanjens huvudsida.

Väblarna – Ett slags byråkrater som styr i Granland. De tog makten för ungefär tio år sedan genom en statskupp (eller ”revolution” som de själva säger) då regentparet avsattes och prästerskapets makt skars ner till ett minimum. Varje väbel ansvarar för ett distrikt i landet, högre upp i hierarkin finns Överväblar och Cheföverväblar. Den styrande makten kallas Väbelsdepartementet.

Prästerskapet – Viktiga personer i hela den civiliserade världen, har stort inflytande över både andliga och världsliga frågor. I Granland reducerade till lydiga redskap åt väblarna.

Ordaves – den religion som alla civiliserade människor bekänner sig till. Gud är två fåglar i himmlen, alla flygande varelser är deras tjänare och budbärare. Allt fågelrelaterat är heligt, likaså det heliga talet två. Därför är parbildning viktigt, alla viktiga ämbeten innehas av par, och ogifta människor anses inte myndiga. Religionens och prästerskapets ställning är starkast hos den Heliga Armén, och svagast i Granland.

Rättskåren – Ett slags militärpolis, lojal mot Väblarna. Ofta illa utrustade och utbildade, rekryterade bland fattigt folk, flyktingar och måslänningar.

Måslänningar – Invånare från Måsland, ett omstridd landområde mellan Granland och Ala Rike. Måslänningar känns igen på sina sjalar, vars färg varierar beroende på vilken ätt de tillhör. Måslänningar möts ofta av fördomar eller ren rasism, och i Granland får de ofta arbeta hårt för dåligt betalt. En del måslänningar strider mot både Granland och Riket för ett självständigt Måsland, men måslänningar har också stridit på alla sidor i de senaste årens krig. Innan kriget reste många måslänningar söderut i Granland för att arbeta. Det förekommer fortfarande, men i mindre utsträckning.

Riket, eller Ala Rike, är Granlands nordliga grannland, en djupt religiös teokrati, och arvsfienden sedan många krig. Riket kontrolleras numera av den herrelösa Heliga Armén.

Den Heliga Armén skapades från börjar av Ala Rike för att föra krig mot Granland, men är numera en självständig och i praktiken herrelös armé som härjat många av Granlands grannländer. Det är i nuläget oklart om Granland är i krig med den heliga armén, men den är fortfarande ett hot som väblarna använder för att skrämma folket och rättfärdiga sin makt.