Stridsregler

Inledning

Stridssystemet på Korpvinga bygger förenklat på att din roll tål ett antal träffar beroende på rustningsgrad. De som anfaller fortet flyr när de tagit alla sina träffar medan de som försvarar fortet kan välja att ta fler träffar men i gengäld spela på allt svårare skador efter striden. Syftet är att simulera känslan av ökande desperation inne i fortet, där folk blir allt mer psykiskt och fysiskt förstörda, medan de på utsidan blir allt mer våghalsiga fram till sitt egna sista desperata anfall.

 

Säkerhets- och belägringsregler

Befästningar allmänt

Lajvet kan komma att innehålla normala torn (ca 2,5 m höjd), höga förstärkta torn (3,5 m höjd), mur, mur med bröstvärn på insidan, portar och ingångar, klassiska trähinder, paviser, bommar och galler.

Befästningen är stark

Befästningen är inlajv bättre, tätare, robustare och betydligt mer svårforcerad än den är offlajv. Inlajv är muren mer eller mindre oforcerbar, och enda vägen in är antingen över muren eller genom någon av portarna. Inlajv utgör den ett lås för hela närområdet och måste tas på sikt. Att bränna ned den är inget alternativ, då färjan kommer att ana oråd när den anländer och planen att uppbringa den går i stöpet. Tältväggar som eventuellt utgör en del av den yttre försvarsverket får inte forceras, de är en del av muren. Försök inte ta dig under muren. Hoppa aldrig. Kasta aldrig ner någon. Det är ej tillåtet att hugga med vapen (svärd/yxor eller liknande) uppför muren mot de som håller den, detta för att vi vill att befästningen ska ge sken av att vara ännu högre och effektivare än den är. Stångvapen går dock bra att använda som angripare. Det är ej tillåtet att skjuta eller använda vapen GENOM muren, även om den skulle ha glipor.

“Låt dom bli möra”

Lajvet handlar om en belägring, inte om en befästning som faller första dagen. Som deltagare bör man förstå vikten av att spela mot detta. Tanken är att ha en kontinuerlig stegring av utsidans ansträngningar, där insidans pris för att hålla dem ute blir allt högre. Utsidan vill bryta ner insidan till dess att befästningen faktiskt går att ta i ett sista allt-eller-inget-försök, och utsidan har alltså goda skäl att inte göra allt förrän i lajvets slutskede. Efter strider hålls inräkningar av soldater där man anger förluster och döda, och inventeringar där man anger minskande ammunitionslager. Detta är dock inte faktiska döda, utan ett sätt att förmedla hur mycket värre situationen är jämfört med tidigare.

Säkerhetsregler för belägringen

Flytta inte på torn, murar eller dylikt. Tänk på vältrisken. Förstärk inte portar, dörrar eller galler, de är balanserade av arrangörer för att vara lagom lätta att slå in. Stå inte direkt bakom dessa, de kan forceras när som helst. Höj inte heller bröstvärnet, och undvik att försvåra att använda stridsplatsen framför befästningen. Klättra inte på någonting annat än stegar. Stå inte på något annat än golv. Stegar och torn ska bara resas mot anvisade platser, där det är förberett med bröstvärn på baksidan. Murbräckor används endast mot galler och portar.

Sätt att angripa på

Smyga sig nära, skjuta in i fortet, skjuta ned vaktposterna nattetid, duell från paviser, rullpaviser, resa stegar, murbräcka som slår in galler och portar, belägringstorn, med båt, enstaka räder över muren, enstaka räder från vattensidan, ballista/blida/artilleri.

“They made their choice”

Tänk på att exponera mer än bara huvud/ansikte över t ex murar. Beakta risken att det är extra lätt hänt att projektiler råkar träffa dig i huvudet när du försvarar eller vistas i torn.

“Lämna plats för påstigande”

En sektion av muren eller dess torn skall försvaras fram till dess någon typ av don (stege, rullande torn) har bringats säkert på plats. Då måste de försvarande soldaterna bereda plats för angriparna och backa ner de direkt utsatta delarna bröstvärn eller torn. Striden och försvaret fortsätter då på insidan i den berörda delen.

“Gå längre bak i bussen”

Om det yttre försvarsverket har fallit bör man i första hand överväga att snabbt dra sig tillbaka till det inre försvarsverket. Detta gäller särskilt under slutstriden.

“Idioter, alla har svärd!”

Alla stridande skall vara beväpnade med närstridsvapen för att kunna verka även på kort avstånd. Detta vill vi se för att ge striderna möjligheten att bli mer och mer desperata, och där det inte är helt kört för t ex skyttar när välbeväpnade fiender trängt in eller när pilarna är slut.

“Lagd lajvare ligger”

Din roll får inte låtsas vara skadad inlajv, då det är omöjligt att se för motspelare. Har du likaledes givit upp i en strid får du inte återuppta den. Försvarare som ligger ska inte heller få några “nådastötar”. Anfallarna vet att det är bättre att fortet är fullt med sårade som skriker, gråter och äter, än med lik.

Vapensäkerhet

På Korpvinga har vi krav på både säkerhet, utseende och rollämplighet för de vapen som används. Samtliga vapen måste kontrolleras innan lajvet av arrangemanget. I princip alla köpevapen (Calimacil, Palnatoke, Epic Armoury och motsvarande) är godkända rent säkerhetsmässigt. Vapen som är stötsäkra får lov att stötas med. Det är tillåtet att ha ovadderade ytor på ett vapen (exempelvis ett träskaft på ett spjut), men du får absolut inte träffa någon med en ovadderad yta. Man får inte sikta mot skrev eller huvud. Det är ej tillåtet att dra eller rycka i sköldar, men de sår stötas på med därför avsedda vapen.
Projektiler får lov att ha både rundad och platt spets och de ska ha en diameter på minst 45 mm, samt för pilar och skäktor någon typ av styrdon eller fjädring. Kolfiberpilar går bra, men undvik plast- eller gummifjädring. Maxdragstyrkan på armborst är max 40 pound (ca 18 kg), och på pilbågar 30 pund (ca 13,5 kg) Arrangemanget kommer att ha möjlighet att mäta upp dragstyrkan för att kunna neka för starka projektilvapen. Skjut aldrig på folk på mycket korta avstånd. Utseendemässigt funkar de flesta vapen med en historisk förlaga eller som går åt low-fantasy-hållet. Ditt vapen och din övriga utrustning skall även passa din karaktär och ditt koncept, se lajvets konceptsidor.

Regler för striderna

Stridsregler för angripare/utsidan

Akt 1 Fritt spel. Får pusha hur lite eller hur mycket som helst, allt med syftet att ge insidan en bra och häftig upplevelse. Under Akt 1 är alla på utsidan NPC.

Akt 2 Efter att ha förlorat dina träffar måste du helt fly från striden, komma ut ur fortet/anfallet. Du får fortfarande (och uppmuntras) att hjälpa till att avveckla anfallet, säkra belägringstorn och stegar för återanvändning t.ex. Utsidan är inte lika desperata och inte lika motiverade, att du har slut på träffar representerar ofta att du är trött/lätt sårad/demoraliserad och väljer att backa hellre än att dö i onödan. Du är helt fri att delta i nästa anfall/strid och får spela på dina skador på det vis som du känner ger bäst spel.

 

Stridsregler för försvarare/insidan, oavsett akt

 

Du får delta i striden till dess sina träffar är slut. När detta har skett kan du välja att fortsätta striden med en omgång nya träffar. Du får när som helst lägga dig ner och spela skadad striden ut. Efter varje strid, oavsett om du la dig ner eller om du fortsatte slåss så kommer du, om du fått slut på träffar, behöva ta dig till sjukstugan/bårhuset. Där kommer du få dra ett kort, dessa ger dig konsekvenser du kommer behöva spela på. För varje gång du har varvat så går nivån på skadan upp. Skulle du någonsin nå nivå 4 så dör din karaktär tvärt och skoningslöst. Att fortsätta slåss ända upp på nivå 3 är väldigt riskabelt.

Nivå 1, lättare blessyrer och med hyfsat enkla lösningar. Exempel – Skada som kräver sjukvård eller omplåstring. Sår som måste sys. Sår som måste brännas. Moralproblem som kräver samtal med kamrat. Tappande av tro som kräver samtal med präst.

 

Nivå 2, mer avancerade skador och vissa permanenta effekter. Exempel – Avancerad skada, kräver operation eller blir en nivå 3 skada. Inre skada, kräver frivillig blodtransfusion eller blir en nivå 3 skada. Mörbultad, kan ej delta i nästa strid. Aggressivitet mot kamraterna. Apati. Svårt att sova. Tappad aptit. Riktigt otäcka drömmar. Totalt förlorad försvarsvilja, rollen tar alla tillfällen för att försöka ge upp eller övertala andra till det. Rädsla för mörkret, rollen måste försöka hålla sig till upplysta platser. Skadat knä, rollen haltar resten av lajvet.

Nivå 3, lajvpermanenta skador. Exempel – Skadad koordinationsförmåga/lätt hjärnskada, rollen kan inte använda avståndsvapen. Skadat öga som täcks med blodigt förband, effekten är den verkliga. Skadad hörsel, rollen måste använda öronpropp på ena örat, effekten är den verkliga. Skadad arm, rollen kan inte använda den ej föredragna handen, kan ej heller använda vapen som kräver två händer. Skadat ben, rollen kan inte springa, och inte klättra upp eller ned utan mycket hjälp. Ryggskada, rollen kan inte kunna använda rustning eller sköldar. Chockskada, rollen kan inte hjälpa andra roller med någonting i strid överhuvudtaget, tex omplåstring, bära sårade, räcka ammmunition mm. Bruten extremitet, som behöver hållas spjälad eller i mitella, effekten är den verkliga.

 

Vapentyper

Alla vapen gör en träff i skada per träff.

Träffar

 

För att en träff ska räknas ska den kännas. När vapen vidrör en deltagare som inte känns tydligt ska inte att räknas som träffar. Undantaget är att även dåliga träffar över bröstvärn skadar den som står bakom bröstvärnet, detta för att göra det något svårare att försvara.

Rustningstyper

Orustad – Som Orustad har du en (1) träff. Det innebär att du såklart kan ta upp till tre, men att det har digra konsekvenser. Orustad är alla som inte faller under någon annan kategori.

 

Lätt Rustad – Som Lätt Rustad har du tre (3) träffar. Lätt Rustad är du om du antingen kan drälla runt hela dagen i din rustning eller om den går snabbt att dra på. Dock minst gambeson och hjälm.

Tungt Rustad – Som Tungt Rustad har du sex (6) träffar. Tungt Rustad är du om du inte står ut att ha på dig din rustning hela dagen och det tar ansenlig tid och/eller hjälp att få på sig. Exempel är hjälm och olika kombinationer av gambesoner och brynjor, harnesk, plåtdetaljer, splints, lameller m m.

Det sista provet, Korpens prov

Under slutstriden är reglerna något annorlunda för att öka den dramatiska kurvan på lajvet, och insatsen för rollerna betydligt högre. Samtliga deltagare får delta i slutstriden till dess spelarens träffar är slut, då rollerna faller ner skadade (och inte flyr). Därefter har man ett ödesmättat val. Du får, om du vill, utropa “FÖR *VALFRI SAK!*” (Granland, Gud, Ordaves, din make/makas/väns/befäls namn etc) högt och tydligt och sen resa på dig och återgå till striden med en sista uppsättning träffar. Detta gör dock att du ovillkorligen dömer din roll till döden, oavsett om de nya träffarna tar slut eller ej. Detta gäller också oavsett slutstridens och lajvets utgång, rollen kommer inte att överleva lajvet, och kan efter detta inte spelas mer i kampanjen. Här har deltagaren alltså en möjlighet att offra sig fullständigt för sina kamrater, för gruppen eller för de större perspektiven. Tar också dessa träffar slut har man fram till lajvslut på sig att spela ut sin dödsscen.

 

Det här är alltså ett undantag från “Den som ligger ligger”-regeln. Vi uppmanar våra deltagare att använda denna möjlighet för att skapa sitt personligt mest häftiga lajvslut. Undvik t ex att falla fiender i ryggen som har passerat förbi dig, eller att komma från oväntade håll. Det går bra att ta dig till en plats där striden pågår och du kan ansluta dina egna innan du väljer detta.

#ondbråddöd #ingalyckligalajvslut

Övriga regler

Gift

 

Det finns inga gift på lajvet.

Knockning/Tyst mord

Lyckas någon, mot förmodan, med konststycket att smyga sig på dig när du är helt ovetande om att risk för våld ens föreligger (Dvs helt utanför strid). Spela detta som att du genast tappar alla dina träffar och faller tyst till marken. Du ska spela på att du inte riktigt uppfattade vad som hände efter träffen men du vaknar till efter en liten stund, rimligtvis tills den som knockade dig/skar dig har gjort sitt och gått vidare.

Trubbigt våld, slagsmål och tortyr

Effekter av slagsmål, fysiska bestraffningar och tortyr ska rollspelas på ett rimligt sätt, och skall vara spelgivande för alla inblandade. Däremot medför den typen av våld inte att du regelmässigt blir skadad eller tappar träffar. Om du spelar en karaktär som troligtvis kommer använda trubbigt våld så får du gärna införskaffa ett snyggt boffertillhygge som passar ändamålet.

Om du torterar en karaktär så tänk på att inte ge den du torterar ospelbara skador. Det blir snabbt fånigt om du skär av fingrarna på en karaktär, eftersom denne fortfarande har hela handen intakt, i synnerhet om du fortsätter spelar på att du gjort det. Samma sak gäller om du misshandlar en fånge eller vill hindra någon från att fly; försök inte skära av hälsenorna eller liknande. Det kan vara bättre att använda trubbigt våld i och med att en krosskada i efterhand är lättare att spela ner för ditt offer, och det kan som offer vara roligare att bli fastbunden eller misshandlad.

Om man ska spela ut en grövre eller mer avancerad tortyrscen bör du diskret kolla av rent off med den som ska utsättas vad som är okej och inte.

Kvarglömd materiel

Kvarglömt, tappat eller lämnat materiel efter en strid, exempelvis pilar, skäktor, andra projektiler, sköldar, vapen, hjälmar, vattenflaskor eller annat, hjälper du som deltagare till med att samla ihop i en väl synlig hög bredvid platsen där striden var. Vid strider i skogen, ta det till närmsta väg, stig eller annan väl synlig plats. Om du som vinnare planerar att fortsätta hålla platsen, så lägg saker som inte tillhör er en bit bort, förslagsvis närmare fienden så att de blir lättare att hämta. Låt också fienden hämta detta om de gör det fredligt. Pilar och skäktor får returneras. Räkna inte med att få tillbaka alla pilar under lajvet, planerad brist på ammunition kommer att tillämpas.