Grupper och koncept

Det finns ett antal grupper du kan anmäla dig till, eller så kan du anmäla en ny grupp. En ny grupp antar vi ha gemensam off-organisering, det är därför helt ok att anmäla nya grupper som är väldigt lika existerande grupper. Vill du anmäla dig ensam så behöver du anmäla dig till en existerande grupp.
När du anmäler en grupp så förväntar vi oss att den gruppens alla deltagare går att nå genom dig, detta för att förenkla kommunikationen. En grupp är typiskt 3-15 spelare stor. Om du vill kan du låta din grupp vara öppen, då kommer vi lägga upp den här.

Följande grupper finns redan

Rättskåren

Våldsmonopolet i Färjeläge IV, lyder direkt under Väbeln. Ni står förmodligen för de allra flesta hemskheter som händer i lägret, ni är nämligen “lagen” och “ordningen” i fortet. Underbetalda och bespottade av Granlands militär (och de flesta medborgarna) har ni det fortfarande förmodligen bäst i lägret. Det ni inte fått i lön har ni kunnat tillskansa er från den strida ström av flyktingar som kommer via färjeläget. Ni består mestadels av etniskt måsländska och dalhemska kollaboratörer men även en och annan granlänning som ser väbelsdömet som sin första och främsta lojalitet. Politiskt ser ni er som medborgare i den granländska nationalstaten, men andra håller kanske med om att det är där ni hör hemma.

OFF-INFO

Lite utrustning, stridis, färdig grupp, färdigt ledarskap, insidan.

Facebookgrupp

Granländska desertörer

Kärngruppen i den belägrande styrkan, som ämnar storma Färjeläge IV’s portar. Ni ser er inte alls som desertörer; väblarna och deras smutsiga rättskårare står emellan er och er självklara rätt att få återvända till ert hemland. Ni är Reguljära Armén! De är de riktiga förrädarna! Officerskåren, de ni “egentligen” borde få order ifrån, har ni inte hört av på snart ett halvår. Många av er fruktar att det värsta har hänt, att väblarna har avrättat allihop i hopp om att det ska göra arméerna mer samarbetsvilliga. Många av er är överlevare från den ödesdigra belägringen av Blockby, därifrån har ni marscherat med allt magrare ransoner och beordrats på allt meningslösare uppdrag. Nu är det nog, nu ska ni hem!

OFF-INFO

Mer utrustning, stridis, färdig grupp, utsidan

Facebookgrupp

Samordnare: Henrik Brammås

Flyktingar

Ni är inte nödvändigtvis organiserade och det kan förekomma många in-grupper av flyktingar, men gemensamt har ni att ni är fattiga, förmodligen måslänningar, och väldigt desperata. Kanske har ni yxat ut en existens här i lägret, som tvättare, snickare, fiskare, sömmare etc, kanske har ni precis anlänt i hopp om att få plats på nästa färja, kanske har ni länge slagits med den granländska byråkratin i hopp om ett pass och en chans till ett nytt liv i Granland.

OFF-INFO

Lite utrustning, färdig grupp, insidan.

Facebookgrupp

Tingshären

Det måsländska Alltinget har utlyst ett fritt och självständigt måsland. Tingshären är deras försök till en “riktig” armé med (mer eller mindre) uniform och allt. Motiverade av hatet mot rättskåristerna och en önskan om att granländska desertörer inte ska bli banditer i vad som nu, de facto och de jure, är deras land.

OFF-INFO

Stridis, Utsidan

Samordnare: Nils Råstander

Facebookgrupp

Burebos Rättrogna Näve

En grupp krigare i tjänst hos ett lågadligt Dalhemskt par (snarare storbönder) som vill visa att de gör sitt för kriget för att se bra ut i den granländska väblarnas ögon. Gruppen har låg status, ingen har några fina anor, betalningen är dålig, och lojaliteten med den större saken tveksam. I gruppen finns såväl mer professionella krigare som en tvångsrekryterad brottsling som får krigstjänstgöra istället för ett vanligt straff. Några i gruppen har varit i krig i flera år, och samlat på sig både betydande stridserfarenhet och utrustning, men moralen och disciplinen är ofta bristfällig. För rätt betalning, eller under starkt tryck, kan gruppen både strida hyfsat heroiskt alternativt utföra fega och grymma illdåd. Men gruppen är inga fanatiker eller monster, utan vanliga soldater som formats av och anpassar sig till en svår tillvaro på botten av samhället.

OFF-INFO

Stridis, Insidan

Samordnare: Erik Melander

Facebookgrupp

Heliga desertörer

Desertörer ur Heliga Armén. Era handlingar ledde till tusentals döda aler i Blockby. Ert samvete tillät inte bortförklaringar som “vi följde bara order”. Nu slåss ni sida vid sida med de granlänningar ni hatat för att komma åt den riktiga fienden, den riktiga ormen: väblarna.

OFF-INFO

Stridis, Utsidan

Samordnare: Johan Nylin

VITA VINGAR

Vita Vingar lovades under samma ekumeniska möte som Alltinget fick sitt självständiga Måsland utlyst att få bygga borgar i det nya Måsland. Detta har införlivats, därför ska Alltinget hedras och helgas, deras gräns måste skyddas och de ogudaktiga banditer som kallas Rättskåren ska straffas.

OFF-INFO

Stridis, Utsidan.

Samordnare: Sara Zackrisson

Att göra ett nytt koncept

Mycket i Ordavesvärlden har tagits fram av hundratals deltagare över ett 30-tal lajv, men märk väl att det mesta har gjorts på deltagarnas initiativ (faktum är att hela kampanjen är ett deltagarinitiativ, men det är en annan historia). Världen kan kännas “färdigbyggd” men så är verkligen inte fallet, stora delar av Norra Världen är helt outforskade och både kulturer och koncept kan lätt gömma sig under ytan av de redan etablerade kulturerna.
Nya koncept behöver givetvis godkännas i förväg, men följer ni dessa riktlinjer borde det vara en formalitet.

Dräktskick

Ordaveskampanjen är väldigt homogen och dräktskicken skiljer sig väldigt lite i kulturerna. Ni bör placera er någonstans på skalan mellan europeiskt 1200tal (Kjortel, brokor, hosor, hätta) om era roller är konservativt klädda och europeiskt 1400tal (Ihopsydda hosor, dubletter) om rollerna “modernt” klädda eller 1300tal (cothardier, hosor, chaperon) om de är klädda som folk är mest. Till detta har ni säkert någon utmärkande detalj; måslänningar har sin sjalar, vråkerna har sina vävda band, alerna älskar rött, granlänningar har baretter, osv.

Religion

Alla i Ordaveskampanjen är religiösa. Alla tror på samma religion men det finns små avvikelser som ofta leder till stora stora konflikter. Utgå från texten om religion, välj en inriktning och tänk ut hur ert koncept praktiserar Ordaves.

Futtighet

Ordaveskampanjen är jordnära, smutsig och liten i skala. Tänk på det när ni gör ert koncept. Hellre lågadel än hertiginna, hellre fanjunkare än major, hellre by än stad och så vidare.