Deltagarkontrakt

För att få delta på Korpvinga måste du när du anmäler dig bocka i att du läst, förstått och accepterar deltagarkontraktet. I kontraktet står att du måste acceptera arrangemangets regler, vilka är förklarade här. Mycket av det som står är rena självklarheter, men vi vill för tydlighets skull ändå att det är helt uttalat vad som gäller.

Vad arrangemanget erbjuder

 • Ett lajv om en belägring av ett flyktingläger
 • Tillgänglig arrangör som svarar på frågor, i synnerhet över e-post
 • En väl utvecklad och levande fiktion att lajva i
 • En akutbil redo att köra allvarligt skadade till närmsta sjukhus
 • Försäkring genom Sverok under pågående arrangemang
 • Arrangör som gärna förmedlar kontakt mellan personer och grupper

Allmänna regler

 • Svensk lag gäller även på Korpvinga
 • Deltagare måste av försäkringsskäl vara medlem i Föreningen Granland under arrangemanget
 • Deltagare godtar att arrangör har sista ordet om vad som gäller på Korpvinga
 • Deltagare ska respektera sina medspelare, vilket innebär att inte utsätta dem för fara, diskriminering eller otrygghet. I det ingår självklarheter såsom att inte trakassera andra roller för off-attribut som utseende. Förtryck baseras på rollens attribut, inte spelarens.
 • På arrangemanget gäller 18-årsgräns. Deltagare under 18 år är tillåtna i målsmans sällskap.
 • Arrangör har rätt att avvisa en deltagare från del av eller hela arrangemanget ifall deltagaren i fråga på något sätt är en fara för andras liv och egendom, eller ifall deltagaren på annat sätt stör arrangemangets gång. Deltagaren ska i så fall skyndsamt hörsamma arrangörs ord och efterfölja det.
 • Ditt för- och efternamn kan komma att stå på en öppen lista över anmälda deltagare. Kontakta arrangör om du har skyddad identitet och därför har god anledning att inte behöva stå med.

Alkohol

 • Under arrangemanget råder alkoholförbud, vilket i praktiken innebär att det är förbjudet att inta dryck med en högre volymprocent alkohol än 2,25%, samt att det inte är tillåtet att vara berusad. Dessa regler är satta av ägaren till området och därför inte förhandlingsbara.

Spel på sexuellt våld

 • Spel på sexuella övergrepp är inte tillåtet under arrangemanget. Flyktingars situation präglas inte sällan av sådant slags förtryck och hemskheter, men sexuellt våld är inte vad Korpvinga handlar om.

Ekonomi och återbetalning

 • Arrangemanget är inte skyldigt att återbetala deltagaravgift för den som avvisas från arrangemanget på grund av regelbrott, eller som av personliga skäl måste lämna pågående arrangemang pga t ex sjukdom.
 • Deltagare som betalt deltagaravgift men av någon anledning måste hoppa av, har rätt att sälja platsen vidare till annan deltagare. Detta måste dock gå genom arrangör som också måste godkänna köparen som deltagare innan transaktionen kan äga rum.
 • Deltagare som under pågående arrangemang ombeds avlägsna sig med hänvisning till regelbrott har inte rätt att få deltagaravgiften återbetald. Detta gäller även den som inför eller under arrangemanget på något sätt allvarligt skadar eller motarbetar kampanjen, arrangemanget, arrangörer, funktionärer eller deltagare på sådant sätt att vi arrangörer bedömer deltagaren direkt olämplig.
 • Skulle arrangemanget ställas in betalas så stor del som möjligt tillbaka av erlagd deltagaravgift.

Vad vi vill ha av dig innan lajvet

 • Deltagare läser igenom relevant information för den sida och det koncept som hen spelar.
 • Deltagare skapar själva sina roller och intriger för lajvet. Vi arrangörer kan hjälpa till med att förmedla kontakt mellan grupper vid behov.
 • Deltagare ser självmant till att ordna den utrustning som hen behöver för lajvet.

Under lajvet

 • Deltagare följer arrangemangets regler, vision och estetik.
 • Deltagare strävar efter att skapa meningsfulla scener.
 • Deltagare som spelar befäl eller annan slags status- eller auktoritetsroll har något större ansvar för andras spelupplevelse, och förväntas förvalta detta på ett osjälviskt sätt. Befäl förväntas alltså att ta visst off-ansvar för att se till att personer som spelar underlydande får ett bra lajv. Deltagare som spelar befäl behöver inte nödvändigtvis vara samma person som off-samordnare för gruppen.
 • Deltagare ska skyndsamt avlägsna sig från arrangemanget i sin helhet eller från utvalt område om arrangör så kräver.
 • Deltagare ansvarar själv för att tillgodose sitt dagliga energibehov eftersom arrangemangets mat är helt ofredad.

Efter lajvet

 • Varje grupp kommer tilldelas ett mindre rivningsarbete under söndagen den 29:e. Det kommer vara mycket att riva och mycket att slänga, arrangemanget ansvarar för att det blir gjort men er arbetsinsats kommer behövas. Rivingsarbetet ska vara utfört innan gruppen får checka ut.
 • Deltagare ska checka ut ur lajvet så att arrangemanget med säkerhet vet om och när området är tomt.